Hjem
Aagaard

Siden administreres av Jon Fredrik Aagaard
jon.aagaard@gmail.com

 

Opptegnelser av:

Bolette Fredrikke Aagaard (Bodin) 1855 - 1930 (html)

Gustava Kielland Aagaard 1880 - 1963 (html)

Viggo Aagaard 1919 - 1990 (html)

Astrid Øverbye (Hofsvang) 1912 - 2008 (pdf) - 15 mb. Tar noe tid å laste ned.Her er en tekst